Připravované tituly 2019–2020


Kompradoři v Čechách a dobrá změna v Polsku

Autor: Jan Cholínský

Politické komentáře z let 2015–2019


Češi v bojích o minulost — Polacy w walkach o przeszlość

Autor: Jan Cholínský

Příspěvky k dekomunizaci společnosti po roce 1989.
/Texty z let 1998–2018/


Cesta k sovětizaci Československa 1918–1968

Autor: Josef Kalvoda

Druhé české vydání knihy Role Československa v sovětské strategii (první vydání v angličtině – Washington 1978) rozšířené o autorovu tematickou publicistiku, soubor dokumentů, předmluvu a doslov Jana Cholínského a fotografickou přílohu.
Copyright © Nakladatelství DÍLO 2019