PhDr. Jan Cholínský (nar. 1965) je historik, pedagog a vydavatel.

Jako historik se zabývá českými politickými dějinami 20. století.

Od poloviny devadesátých let se systematicky zabývá výzkumem české protikomunistické rezistence a exilového hnutí. Vedl a stále vede rozhovory s mnoha bývalými českými i slovenskými exulanty a dokumentuje činnost především křesťanských demokratů. Dlouhodobě spolupracuje s pražskou knihovnou exilu a samizdatu Libri prohibiti.

Od roku 1998 propaguje dílo českoamerického historika profesora Josefa Kalvody. V rámci produkce Nakladatelství Dílo vydal Kalvodovy práce:

Z bojů o zítřek III. díl – Historické eseje (1998),
Role Československa v sovětské strategii (1999),
Studená válka 1946–1989 – svoboda znamená odpovědnost (2001),
Genese Československa 1914–1920 (2018).

Dále publikoval a vydal monografii Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu (2002).

Od roku 2011 působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Nejprve byl vedoucím redaktorem časopisu Securitas Imperii (č. 20–25) a nyní se badatelsky zaměřuje na problematiku českého exilu a protikomunistického odboje.

Publikoval několik desítek studií, článků a rozhovorů o českých politických dějinách, protikomunistickém odboji a reflektování komunistické minulosti. O této problematice také přednášel v ČR, na Slovensku a v Polsku. Jako editor sestavil a připravil k vydání dvoudílnou monumentální Antologii české exilové publicistiky1948–1968 (I. díl: "prchalovci", národní demokraté a spol.; II. díl: křesťanští demokraté, katoličtí federalisté a spol.) pod souhrným názvem Pravá tvář. Jako autor připravuje rozsáhou monografii Proti komunismu i Národní frontě, za svobodu a spravedlnost. Vůdčí představitelé českého odboje po únoru 1948.

Od roku 2015 píše politické komentáře do internetových Konzervativních listů.Copyright © Nakladatelství DÍLO 2019