OBSAH

ÚVOD

UKÁZKY

Sovětizace Československa – příčiny a důsledky

svazek 1/2

Josef Kalvoda

První ze dvou svazků textů vynikajícího českoamerického historika a politologa přináší v nové redakci překladu jeho přelomovou monografii Role Československa v sovětské strategii. Jako ojedinělá historiografická a politologická práce českého původu přináší tato kniha ověřitelné a srozumitelné odpovědi na otázku, proč se Češi a Slováci octli pod sovětským komunistickým jařmem. Zároveň fundovaně vysvětluje roli, kterou sehrávalo sovětizované Československo jako součást tzv. sovětského bloku v jeho snahách o uskutečňování světové komunistické revoluce ve druhé polovině 20. století. Na začátku autor přiznává svou „ideologickou“ zaujatost: „…nikterak neskrývám, že dávám přednost liberální demokracii a právnímu státu a jsem odpůrcem totalitarismu. Nekladu poctivost a podvod, svobodu a tyranii, pravdu a lež na stejnou úroveň“. Oproti původnímu anglickému i českému vydání je toto druhé české vydání rozšířeno o rozsáhlý soubor vybraných dokumentů a výňatků z odborných textů (na 278 stranách), předmluvu historika Jana Cholínského a fotodokumentaci.

Nakladatelství Dílo, Kladno 2022

ISBN: 978-80-907278-2-3

Počet stran: 678

Cena: 590,- Kč

OBSAH

ÚVOD

UKÁZKY

Mnichovská zrada, nebo pražský krach?

Nečasova mise a rozpad Československa v září 1938

Jan Cholínský

Kniha se zabývá příčinami a vyvrcholením československé vnitropolitické a zahraničněpolitické krize v září 1938. Přináší detailní popis nepříliš známé mise, kterou na popud prezidenta Edvarda Beneše a v souladu s jeho pokyny vykonal — jako akt tajné diplomacie — československý ministr sociální péče Jaromír Nečas. Šlo o jeho cestu do Paříže v polovině září 1938, kde žádal francouzskou vládu o neveřejné zprostředkování prezidentovy nabídky části československého státního území Adolfu Hitlerovi.

Nakladatelství Dílo, Kladno 2019

ISBN: 978-80-907278-1-6

Počet stran: 247

Cena: 250,- Kč

OBSAH

ÚVOD

UKÁZKY

Genese Československa 1914–1920

Josef Kalvoda

Unikátní kniha českoamerického historika vychází již ve třetím (druhém českém), ale poprvé podstatně rozšířeném vydání. Již při svém prvním vydání (New York 1986) způsobila rozruch — nadšené recenze a mezinárodní uznání mnoha odborníků, ale také emotivní kritiku některých českých exulantů, jimž vadilo autorovo kritické vylíčení dobové zahraniční činnosti a celkového smýšlení T. G. Masaryka. Autor se totiž i zde, jako ve všech svých dalších textech a své vědecké práci, řídil zásadou „padni komu padni”. Kniha obsahuje komplexní a podrobné shrnutí českých protirakouských zahraničních aktivit tzv. prvního odboje během první světové války, představení politického vývoje na domácí české scéně a mezinárodní situace potažmo zájmů válčících velmocí. Oproti původnímu anglickému i českému vydání je kniha rozšířena o tematické studie a články autora z exilových periodik (celkem na 102 stranách), soubor vybraných dokumentů (na 35 stranách), předmluvu a doslov historika Jana Cholínského, předmluvu slovenského historika Róberta Letze a rozsáhlou fotodokumentaci.

Nakladatelství Dílo, Kladno 2018

ISBN: 978-80-907278-0-9

Počet stran: 681

Cena: 560,- Kč

OBSAH

ÚVOD

UKÁZKY

Poutník Josef Kalvoda

Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v zahraničí

Jan Cholínský

Tato životopisná kniha mapuje životní příběh jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého protikomunistického odboje v exilu (činného v celém období 1948–1989), který se po svém útěku z vlasti a těžkých začátcích stal americkým univerzitním profesorem dějin, politologie a práva. Čtenář se může seznámit s Kalvodovým dětstvím a mládím, poválečnými politickými boji v řadách lidové strany, těžkými exilovými začátky, vyostřenými ideovými boji v rámci exilového hnutí, kontakty a spoluprací s americkými zákonodárci a závratnou akademickou kariérou, až po návštěvy vlasti po pádu komunismu. Ve všech kapitolách je zdůrazněno, že Kalvodův život vždy provázelo hluboce prožívané římskokatolické náboženské vyznání a víra spojená s konzistentním naplňováním křesťanských etických norem. Obsah je založen na Kalvodově obsáhlé písemné pozůstalosti, svědectví jeho exilových i domácích přátel a rozsáhlé doplňkové literatuře.

Nakladatelství Dílo, Kladno 2002

ISBN: 80-90-2530-3-2

Počet stran: 328

Cena: 270,- Kč

Studená válka 1946–1989

Svoboda znamená odpovědnost

Josef Kalvoda

Nakladatelství Dílo, Kladno 2001

ISBN: ISBN: 80-902530-2-4

Počet stran: 242

ZDARMA V PDFCopyright © Nakladatelství DÍLO 2019